اس ام اس نوروز 88

نزدیک عیده، توی خونه تکونیه دلت، مارو بیرون نکنی!


^-^-^-^-^-^-^-^-^-^*^-^-^-^-^-^-^-^-^-^


امروز 2 نفر از من آدرس و شماره تلفن تو رو گرفتن که بیان پیشت
منم دادم. سال دیگه می یان سراغت
یکیشون خوشبختی بود
اون یکی هم موفقیت


^-^-^-^-^-^-^-^-^-^*^-^-^-^-^-^-^-^-^-^


یک شاخه رز سفید تقدیم تو باد
رقصیدن شاخ بید تقدیم تو باد
تنها دل ساده ایست دارایی ما
آن هم شب عید تقدیم تو باد


^-^-^-^-^-^-^-^-^-^*^-^-^-^-^-^-^-^-^-^سلام، ببخشید این موقع شب بیدارت کردم.
.
.
خواستم یادآوری کنم: سال نو شده.
.
.
.
کم‌کم باید از خواب زمستونی بیدار بشی


^-^-^-^-^-^-^-^-^-^*^-^-^-^-^-^-^-^-^-^


ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی.
نوروز مبارک


^-^-^-^-^-^-^-^-^-^*^-^-^-^-^-^-^-^-^-^


مثل ماهی زنده
مثل سبزه زیبا
مثل سمنو شیرین
مثل سنبل خوشبو
مثل سیب خوش رنگ
و مثل سکه با ارزش باشید
سال نو مبارک


^-^-^-^-^-^-^-^-^-^*^-^-^-^-^-^-^-^-^-^


سال و مال و فال و حال و اصل و نسل و بخت و تخت
بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام
سال خرم، فال نیکو، مال وافر، حال خوش،
اصل ثابت، نسل باقی، تخت عالی، بخت رام
* سال نو مبارک *


^-^-^-^-^-^-^-^-^-^*^-^-^-^-^-^-^-^-^-^


><(((>
><(((>
><(((>
من اولین کسی بودم که برای تو ماهی عید فرستادم.
سال نو مبارک


^-^-^-^-^-^-^-^-^-^*^-^-^-^-^-^-^-^-^-^


ساقیا آمدن عید مبارک بادت
وان مواعید که دادی مرواد از یادت
سال نو و نوروز باستانی مبارک


^-^-^-^-^-^-^-^-^-^*^-^-^-^-^-^-^-^-^-^


سایه حق
سلام عشق
سعادت روح
سلامت تن
سرمستی بهار
سکوت دعا
سرور جاودانه
این است هفت سین آریایی
نوروز مبارک


^-^-^-^-^-^-^-^-^-^*^-^-^-^-^-^-^-^-^-^


یک شاخه رز سفید تقدیم تو باد
رقصیدن شاخ بید تقدیم تو باد
تنها دل ساده ایست دارایی ما
آن هم شب عید تقدیم تو باد


^-^-^-^-^-^-^-^-^-^*^-^-^-^-^-^-^-^-^-^


دنیا را برایتان شاد شاد
و شادی را برایتان دنیا دنیا آرزومندم
هر روزتان نوروز


^-^-^-^-^-^-^-^-^-^*^-^-^-^-^-^-^-^-^-^


سلامتی
سعادت
سیادت
سرور
سروری
سبزی
سرزندگی
هفت سین سفره زندگیتان باشد.
نوروز 88 مبارک


^-^-^-^-^-^-^-^-^-^*^-^-^-^-^-^-^-^-^-^


با آرزوی
12 ماه شادی،
52 هفته پیروزی،
365 روز سلامتی،
8760 ساعت عشق،
525600 دقیقه برکت،
3153000 ثانیه دوستی.
سال نو مبارک باد


^-^-^-^-^-^-^-^-^-^*^-^-^-^-^-^-^-^-^-^


سال و مال و فال و حال و اصل و نسل و بخت و تخت
بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام
سال خرم، فال نیکو، مال وافر، حال خوش،
اصل ثابت، نسل باقی، تخت عالی، بخت رام
********سال نو مبارک********


^-^-^-^-^-^-^-^-^-^*^-^-^-^-^-^-^-^-^-^


بهار بهترین بهانه برای آغاز، و آغاز بهترین بهانه برای زیستن است.
آغاز بهار بر شما مبارک


^-^-^-^-^-^-^-^-^-^*^-^-^-^-^-^-^-^-^-^


چند روز دیگه بهار میاد و همه ‌چیز رو تازه می‌کنه، سال رو، ماه رو، روزها رو، هوا رو، طبیعت رو، ولی فقط یک چیز کهنه می شه که به همه اون تاز‌گی می‌ارزه، «دوستیمون»!


^-^-^-^-^-^-^-^-^-^*^-^-^-^-^-^-^-^-^-^


عاقبت زمستان رفت و رو سیاهیش برای ما موند
..

….
….
امضا
حاجی فیروز


^-^-^-^-^-^-^-^-^-^*^-^-^-^-^-^-^-^-^-^


بهار، نـیم بهار، ربـع بـهار، بهار را قسمت کردند؛ بازارشان سکه شد!
دوست عزیز سبز ترین و همیشگی ترین بهار ها را برایت آرزومندم.


^-^-^-^-^-^-^-^-^-^*^-^-^-^-^-^-^-^-^-^


دنیا را برایتان شاد شاد
و شادی را برایتان دنیا دنیا آرزومندم
هر روزتان نوروز

/ 0 نظر / 3 بازدید