ازدواج در ضرب‌المثل‌های جهان

انگلیسی:زن فقط یک چیز را پنهان نگاه می‌دارد آنهم چیزی است که نمی‌داند.

 

هلندی: وقتی زن خوب در خانه باشد، خوشی از در و دیوار می ریزد.

 

استونی: از خاندان ثروتمند اسب بخر و از خانواده فقیر زن بگیر.

 

فرانسوی: آنچه را زن بخواهد، خدا خواسته است. 2)انتخاب زن و تربوز مشکل است.3) بدون زن، مرد موجودی خشن و نخراشیده بود.

 

آلمانی: کاری را که شیطان از عهده بر نیاید زن انجام می‌دهد. 2)وقتی زنی می‌میرد یک فقته از دنیا کم می‌شود.3) کسی که زن ثروتمند بگیرد آزادی خود را فروخته است.4) آنکه را خدا زن داد، صبر همه داده. 5)گریه زن، دزدانه خندیدن است.

 

یونانی:شرهای سه‌گانه عبارتند از: آتش، طوفان، زن. 2) برای مردم مهم نیست که زن بگیرد یا نگیرد، زیرا در هر دو صورت پشیمانخواهد شد.

 

گرجی‌ها:اسلحه زن اشک اوست.

 

ایتالیایی:اگر زن گناه کرد، شوهرش معصوم نیست. 2) زناشویی را ستایش کن اما زن نگیر.3) زن و گاو را از شهر خودت انتخاب کن.

 

ازدواج در ضرب‌المثل‌های جهان 

 

ازدواجدر ضرب‌المثل‌های جهان

 

 ١-هنگام ازدواج بیشتربا گوش هایت مشورت کن تا با چشم هایت.( ضرب المثل آلمانی)

 

2- مردی که به خاطر " پول " زن می گیرد، به نوکری می رود. ( ضرب المثل فرانسوی )

 

 ۳- لیاقت داماد ، به قدرت بازوی اوست . ( ضرب المثل چینی)

 

 ۴- زنی سعادتمند است که مطیع " شوهرباشد. ( ضرب المثل یونانی)

 

 ۵- زن عاقل با داماد " بی پول " خوب می سازد. ( ضرب المثل انگلیسی)

 

 ۶- زن مطیع فرمانروای قلب شوهر است. ( ضرب المثل انگلیسی)

 

 ٧- زن و شوهر اگر یکدیگر را بخواهند در کلبه ی خرابه هم زندگی میکنند. ( ضرب المثل آلمانی)

 

 ٨ - داماد زشت و با شخصیت به از داماد خوش صورت و بی لیاقت . ( ضربالمثل لهستانی)

 

 ٩- دختر عاقل ، جوان فقیر را به پیرمرد ثروتمند ترجیح می دهد. ( ضربالمثل ایتالیایی)

 

 ١٠ -داماد که نشدی از یک شب شادمانی و عمری بداخلاقی محروم گشته ای .(ضرب المثل فرانسوی)

 

 ١١- دو نوع زن وجود دارد؛ با یکی ثروتمند می شوی و با دیگری فقیر. (ضرب المثل ایتالیایی)

 

 ١٢- در موقع خرید پارچه حاشیه آن را خوب نگاه کن و در موقع ازدواجدرباره مادر عروس تحقیق کن . ( ضرب المثل آذربایجانی)

 

 ١٣- برا ی یافتن زن می ارزد که یک کفش بیشتر پاره کنی . ( ضرب المثلچینی)

 

 ١۴- تاک را از خاک خوب و دختر را از مادر خوب و اصیل انتخاب کن  (ضرب المثل چینی)

 

 ١۵- اگر خواستی اختیار شوهرت را در دست بگیری اختیار شکمش را در دستبگیر. ( ضرب المثل اسپانیایی)

 

 ١۶- اگر زنی خواست که تو به خاطر پول همسرش شوی با او ازدواج کن اماپولت را از او دور نگه دار . ( ضرب المثل ترکی)  

 

 ١٧- ازدواج مقدس ترین قراردادها محسوب می شود. (ماری آمپر) 

 

 ١٨- ازدواج مثل یک هندوانه است که گاهی خوب می شود و گاهی هم بسیاربد. ( ضرب المثل اسپانیایی)

 

 ١٩- ازدواج ، زودش اشتباهی بزرگ و دیرش اشتباه بزرگتری است . ( ضربالمثل فرانسوی)

 

 ٢٠- ازدواج کردن وازدواج نکردن هر دو موجب پشیمانی است . ( سقراط)

 

 ٢١- ازدواج مثل اجرای یک نقشه جنگی است که اگر در آن فقط یک اشتباهصورت بگیرد جبرانش غیر ممکن خواهد بود. ( بورنز)

 

 ٢٢- ازدواجی که به خاطر پول صورت گیرد، برای پول هم از بین می رود(رولاند)

 

 ٢٣- ازدواج همیشه به عشق پایان داده است . ( ناپلئون)

 

 ٢۴- اگر کسی در انتخاب همسرش دقت نکند، دو نفر را بدبخت کرده است(محمد حجازی)

 

 ٢۵- انتخاب پدر و مادر دست خود انسان نیست ، ولی می توانیم مادر شوهرو مادر زنمان را خودمان انتخاب کنیم . ( خانم پرل باک)

 

 ٢۶- با زنی ازدواج کنید که اگر " مرد " بود ، بهترین دوست شما می شد . (بردون)

 

 ٢٧- با همسر خود مثل یک کتاب رفتار کنید و فصل های خسته کننده او رااصلاً نخوانید . ( سونی اسمارت)

 

 ٢٨- برای یک زندگی سعادتمندانه ، مرد باید " کر " باشد و زن " لال " (سروانتس)

 

/ 0 نظر / 3 بازدید