روزنامه "پرسپولیس" خبر داد: سوء استفاده 1.200.000.000 تومانی از نام دایی ...

روزنامه "پرسپولیس" در شماره روز پنجشنبه - سوم تیر ماه - از پیشنهاد سرمربیگری به سرمربی پرسپولیس خبر داد و نوشت: یک تیم متمول تهرانی برای قبول سرمربیگری این تیم از سوی علی دایی، به سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پیشنهاد دستمزد یک میلیارد و دویست میلیون تومانی داده است.

روزنامه "پرسپولیس" برای تایید این خبر که به عنوان تیتر یک شماره روز پنجشنبه اش نیز برگزیده شده است، رد این خبر را از اردبیل، محل اردوی پرسپولیسی ها هم گرفته، که به نوشته این روزنامه، توسط یک منبع موثق نیز تایید شده است.

/ 0 نظر / 9 بازدید